Iskolai bántalmazás általános és középiskolai közösségekben

A gyerekek és fiatalok iskolai közérzetét és tanulmányi eredményét jelentős mértékben befolyásolja társas környezetük. Miközben az osztálytársakkal kialakított jó kapcsolat, a támogató légkör kedvező hatást gyakorolhat a tanulók iskolai eredményeire, valamint szociális és pszichológiai fejlődésükre, a kirekesztő, ellenséges közösség ezzel ellentétes hatást érhet el.