Ha lesz elég magyar kutató, lesz magyar gyógyszeripar is

Az ágazat hosszú távú versenyképességének kulcsa a megfelelő szakembergárda rendelkezésre állása lesz.